Autentisk nærværende ledelse 
- fremtidens ledelsesform

HolmHertel tilbyder

Ledersparring

Individuelt forløb, hvor du får sparring til dine ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen

Workshops

Effektive workshops som et unikt arbejdsredskab, hvor fokus ligger på læring i praksis

Foredrag

Foredrag med forskellige perspektiver på autentisk nærværende ledelse og kan også skræddersys

Kulturudvikling

Gennem autenticitet, værdier og nærvær skabes en kultur, hvor der opstår tillid og psykologisk tryghed

Om HolmHertel

HolmHertel tilbyder lederudvikling gennem autenticitet og nærvær. Med fokus på det autentisk og nærværende lederskab får du som leder et solidt ståsted, som du kan navigere ud fra. Du udvikler dig personligt og opnår større gennemslagskraft.

Denne tilgang kan bruges til at udvikle kulturen i din afdeling, hvorved der skabes et fundament, hvor alle ansatte kan være sig selv, hvilket skaber trivsel og psykologisk tryghed.

Kunder

HolmHertel har arbejdet med nogle spændende kunder

Bog udgivelse:

Autentisk nærværende ledelse

Med bogen får du indsigt i, hvordan du kan gøre en personlig forskel som leder i dit eget lederskab, men også for samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen. Det handler ikke kun om at være autentisk, men også om din empati i forhold til medarbejdere og andre samarbejdsparter. Autenticitet i kombination med nærværet gør dig åben for andre og skaber forståelse for deres situation og behov. Herved kan du blive en respekteret og mærkbar leder, som skiller dig ud fra andre.

Leder udviklingsforløb udbydes af HolmHertel. Et personligt udviklingsforløb bestående af læring, sparring, udvikling og praktiske redskaber.

Ønsker du at udvikle dig personligt som en autentisk nærværende leder?
Står du ofte alene som leder og savner at sparre med andre ledere? 

Her kan du tilmelde dig et af mine leder udviklingsforløb. 
Det handler om autentisk nærværende ledelse i praksis.

Hver workshop har et tema, som jeg kommer med et oplæg omkring.
Der indgår øvelser, refleksioner og drøftelser undervejs, så emnerne bliver praksisnære.
Herved får du som deltager udvekslet erfaringer med de andre deltagere i forløbet og får samtidig redskaber med hjem til brug i hverdagen.

Min tilgang til opgaverne

Med udgangspunkt i vores indledende samtale, danner jeg mig et indtryk af jeres udfordringer og behov. Hver opgave bliver derefter skræddersyet til netop jeres virksomhed, jeres ansatte og jeres særlige behov. 

Når jeg er ude hos jer, sørger jeg for at skabe en god relation. Jeg har meget fokus på at få alle med, så alle føler sig inddraget. Det skal give mening for dem, der deltager og kunne overføres til praksis. Jeg fokuserer på at få skabt en gensidig tillid. 

Jeg afslutter med evaluering af mine kurser, seminarer, workshops, netværksmøder, sparring- eller coachingseancer, så jeg med deltagernes feedback, kan udvikle og forbedre mine services.

Referencer

”I forbindelse med et jobskifte hvor personaleledelse blev en væsentlig del af jobbet, blev jeg af min nye arbejdsgiver tilbudt et professionelt sparringsforløb hos Eva Holm Hertel. Min første store opgave i mit nye job, var at sikre virksomheden opbyggede en god arbejdskultur og miljø, der favnede nybegyndere, specialister og meget erfarne medarbejdere. Derfor var det vigtigt at finde nogle simple og effektive redskaber, der var direkte anvendelige i min arbejdsdag – og få hjælp til at finde mig til rette i min nye rolle. Jeg fik det hele af Eva! Hun gav mig nogle simple, men virkelig effektive redskaber til at guide mig godt ind i og håndtere mit nye ansvar. Samtalerne med Eva var motiverende, inspirerende og meget værdifulde.”
Berit Mikkelsen
Chief Strategy Officer, Silvi
“Vi har henover foråret 2019 brugt Eva Hertel, på Bautahøj til at behandle vores interne & eksterne værdier. For mig er værdierne udgangspunktet for alt hvad vi foretager os på vores hotel,- og dermed også nogle meget ”personlige” værdier for os. Vi arbejder i et servicefag, hvor fingerspidsfornemmelse & personlig tilgang til vores gæster er altafgørende, og stærkt medvirkende til at vi kan positionere os for alvor i et stærkt konkurrenceramt marked. Vi gik fra at have et sæt leveregler, til at vi nu har 5 gennemarbejdede og relevante interne værdier. Eva’s tilgang til at få processen åbnet op, skabe tillid hurtigt og tale realistisk & relevant til vores personale, gav en super progressiv & konstruktiv proces, hvor alle kunne byde ind,- og gjorde det. Trygt, tillidsvækkende, roligt & skarpt.”
Jakob Buus Møller Andersen
Direktør Bautahøj, Årets konferencecenter 2019 + 2021