Lederudviklingsforløb

Lederudvikling med HolmHertel

Ønsker du at stå stærkt som leder ved at hvile i dig selv, og dermed udstråle hvad du står for, har du muligheden for dette forløb, at finde ind til kernen i dig selv og derved få din styrke frem. 

Dette leder udviklingsforløb består af en serie af workshops, hvor vi sammen i gruppen støtter og sparrer med hinanden i processen, mens alle udvikler sig som autentiske nærværende ledere. Her opstår en fortrolighed og et fantastisk netværk, som du undervejs og fremadrettet kan bruge til sparring, så du ikke står alene. 

Det handler om autentisk nærværende ledelse i praksis.

På hver workshop kommer jeg med et oplæg omkring forskellige temaer. Der indgår øvelser og drøftelser undervejs, så emnerne bliver praksisnære. Herved får du som deltager udvekslet erfaringer med de andre i netværket og får samtidig redskaber med hjem til brug i hverdagen. 
Det kan bl.a. være i forhold til:

 • Distanceledelse
 • Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
 • Stresshåndtering
 • Generationsledelse 
 • Gennemslagskraft
 • Tackling af svære udfordringer

 

Udviklingsforløbet består af 6 heldags workshops med fokus på forskellige vinkler og udfordringer i forhold til autenticitet og nærvær.

Introduktion til leder udviklingsforløbet

På dette forløb opnår du personlig udvikling, får sparring og redskaber til at tackle svære ledelsesudfordringer. Yderligere opnår du værdifulde relationer med andre ledere.

Målgrupper

- Leder udviklingsforløb for personaleledere, mellemledere og ejerledere.

- Leder udviklingsforløb for direktører.


Er du i tvivl om du passer ind, er du velkommen til at kontakte mig og spørge nærmere ind.

Indhold af forløbet

Temaer for forløbet

 • Intro: Autenticitet og forventninger
 • Værdier og etik som guidelines
 • Nærværets betydning for dig selv og din omverden
 • Tillidens og frygtens betydning
  (selvbeskyttelse og opbygning af tillid)
 • Gennemslagskraft
 • Autentisk nærværende ledelse 

Udbytte af et forløb

 • Personlig udvikling
 • Troværdigt personligt, tillidsskabende og nærværende lederskab
 • Autentisk kommunikation og gennemslagskraft
 • Opbyggelse af et indre værdikompas til navigation i hverdagen og i særlig udfordrende situationer
 • Kendskab til egne selvbeskyttelsesmønstre
 • Redskaber til opbygning af tillid
 • Sparringsnetværk

Pris: Udviklingsforløb med 6 workshops: 21.600 kr. incl. bogen “Autentisk nærværende ledelse”

Sted: Nordsjællands Konferencecenter

Opstart: Når der er 10 deltagere pr. forløb.

Det er også muligt at tilmelde sig som lederteam. Kontakt for særlig aftale.

Udtalelse

 ”Forløbet var godt og beskriver flot betydningen af at have en autentisk leder. Jeg kan dagligt benytte redskaberne overfor mine medarbejdere og finder emnet af stor vigtighed for det daglige arbejde i vores afdeling” 

Carsten H. Jensen

Faglig koordinator, Nordsjællands Politi

Udtalelse

 ”Eva Holm Hertels netværksforløb ”Autentisk nærværende ledelse”, giver mig personligt meget mere at tænke over som den autentiske leder. Forløbet har været rigtig godt både med opgaver fra rigtige situationer fra de andre i netværket og andre, som Eva har fortalt om. Jeg synes at man reflekterer mere efter netværksmødet end jeg før har oplevet fra andre kurser” 

Claus Grosell

Koordinator, Københavns Vestegns Politi

Hør mere eller tilmeld dig her