Ledernetværk

Ledernetværk med HolmHertel

Står du alene som leder og savner at sparre med andre ledere og/eller har du et ønske om at udvikle dig og din ledelsesstil, kan du tilmelde dig et af mine ledernetværk. 

Det handler om autentisk nærværende ledelse i praksis.

Der er på hvert møde et emne, som jeg kommer med et oplæg omkring. Der indgår øvelser og drøftelser undervejs, så emnerne bliver praksisnære. Herved får du som deltager udvekslet erfaringer med de andre i netværket og får samtidig redskaber med hjem til brug i hverdagen.

Et netværksforløb består af 8 gange, hvor vi mødes i 3 timer med fokus på forskellige vinkler på autenticitet og nærvær

Introduktion til netværk

Er du en del af et ledernetværk opnår du personlig udvikling, får sparring til at skabe resultater og til at tackle svære dilemmaer. Yderligere opnår du værdifulde relationer.

Hvem kan deltage?

Ledernetværket er for personaleledere, ejerledere samt både nye og erfarne ledere. Er du i tvivl om du passer ind, er du velkommen til at kontakte mig og spørge nærmere ind til netværkene.

Indhold af netværket

Temaer for netværket

 • Autenticitet
 • Autenticitet og forventninger, tackling af krydspres
 • Værdier og etik som pejlemærker
 • Nærværets betydning
 • Frygtens betydning, selvbeskyttelsestyper
 • Tillidens betydning, opbygning af tillid
 • Gennemslagskraft
 • Autentisk nærværende ledelse 

Udbytte af et forløb

 • Personlig udvikling
 • Troværdigt personligt, tillidsskabende og nærværende lederskab
 • Autentisk kommunikation og gennemslagskraft
 • Opbyggelse af et indre kompas til navigation i udfordrende situationer
 • Kendskab til egne selvbeskyttelsesmønstre
 • Redskaber til opbygning af tillid
 • Sparringsnetværk

Pris: for et netværksforløb på 8 gange: 8.500 kr.

Steder: København, Hillerød

Opstart: når der er 8-10 deltagere pr. netværk.

Det er også muligt at tilmelde sig som lederteam. Kontakt for særlig aftale.

Udtalelse

 ”Forløbet var godt og beskriver flot betydningen af at have en autentisk leder. Jeg kan dagligt benytte redskaberne overfor mine medarbejdere og finder emnet af stor vigtighed for det daglige arbejde i vores afdeling” 

Carsten H. Jensen

Faglig koordinator, Nordsjællands Politi

Udtalelse

 ”Eva Holm Hertels netværksforløb ”Autentisk nærværende ledelse”, giver mig personligt meget mere at tænke over som den autentiske leder. Forløbet har været rigtig godt både med opgaver fra rigtige situationer fra de andre i netværket og andre, som Eva har fortalt om. Jeg synes at man reflekterer mere efter netværksmødet end jeg før har oplevet fra andre kurser” 

Claus Grosell

Koordinator, Københavns Vestegns Politi

Hør mere eller tilmeld dig her