HolmHertel tilbyder

Ledersparring

Sparring med fokus på værktøjer, løsninger og handleplaner, personlig udvikling og klarhed over din situation.

Teamudvikling

Udvikling af et udfordret team, hvor der sættes fokus på at opnå en "vi-kultur", forbedre trivsel og arbejdsmiljøet.

Workshops

Diverse workshops med grundlæggende fokus på autencitet og nærvær. Målrettet til både teams og afdelinger.

Foredrag

Foredrag med forklaring, teori og konkrete eksempler. Holdes med hovedfokus om autentisk nærværende ledelse.

Coaching

Personlig coaching med fokus på overblik, klarhed i mål, personlig udvikling og beslutningstagen i din konkrete situation.

Ledernetværk

Deltag i et inspirerende, lærerigt og fagligt ledernetværk, hvor du får mulighed for at udbrede dit netværk og sparre med andre ledere.