Workshops

Workshops`ene afholdes løbende –
læg mærke til datoer og steder for afholdelse

Emner for workshops kan tilpasses den enkelte virksomhed

Der er mulighed for at få skræddersyet en workshop til andre emner

Autentisk nærværende ledelse

Fokus på udvikling af DIT autentiske nærværende lederskab

Autenticitet og værdier

Fokus på dine personlige værdier som guidelines i dit autentiske lederskab

Autenticitet og psykologisk tryghed

Fokus på trygt arbejdsmiljø gennem en autentisk nærværende arbejdskultur

Autentisk nærværende kommunikation

Fokus på forskellige typer af kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft

Autentisk nærværende ledelse

Hvordan bliver man autentisk og nærværende?
Hvordan kan du i dit lederskab gøre en personlig forskel, som ikke kun bygger på faglighed? Hvordan får man autentisk gennemslagskraft? 

Mange taler om autentisk ledelse og generelt om autenticitet. For at skabe relationer og varige resultater sammen med medarbejderne, handler det ikke kun om din egen autenticitet. Det er i kombinationen med dit nærvær, at du kan skabe en mærkbar forskel. Nærværet gælder både i forhold til dig selv, men også nærværet i nuet og nærværet med medarbejdere, kolleger, ledere og måske kunder omkring dig. Tillid er endnu en vigtig faktor i samarbejdet med andre og et fundament for autenticitet og nærvær. Kombinationen af autenticitet og nærvær skaber øget medarbejdertilfredshed, trivsel, produktivitet og kundetilfredshed.

Workshoppen
Workshoppen tager udgangspunkt i bogen ” Autentisk nærværende ledelse”. 
På workshoppen vil du få en forståelse for hvordan du bliver en autentisk og nærværende leder.  Du får praktiske værktøjer til at have dig selv med i din ledelse og dine beslutninger, så du kan videreformidle budskaber, der skaber troværdighed og giver mening for andre.
Nærværet vil blive belyst med øvelser og eksempler fra egen såvel som andre lederes praksis til inspiration i egen hverdag. Tillid et vigtigt fundament i samarbejdet, som kan indarbejdes i praksis ud fra en enkelt model. 

På workshoppen får du
– Forståelse for autentisk gennemslagskraft
– Metoder til hvordan du kan gøre en personlig forskel i dit ledelsesrum
– Metoder til at opbygge tillid hos dine medarbejdere, så det forbedrer
   samarbejdet
Redskaber til at blive en nærværende leder

Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, små refleksionsøvelser og øvelser i mindre grupper. Vær forberedt på at dele dine erfaringer med de andre deltagere. 

Autentisk nærværende kommunikation

Hvordan kommunikerer man autentisk og nærværende?
Hvordan får man autentisk gennemslagskraft?
Kommunikation er fundamental for at udveksle budskaber og skabe relationer. Der er mange måder at kommunikere på, men hvordan gør man det på en autentisk måde og hvordan skaber man nærværende kommunikation?

Workshoppen
Workshoppen tager udgangspunkt i bogen ” Autentisk nærværende ledelse”. 
Workshoppen vil belyse kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Vi vil arbejde med hvordan du kan formidle dine budskaber autentisk og på en nærværende facon. Du får praktiske værktøjer til at have dig selv med i din ledelse og dine beslutninger, så du kan videreformidle budskaber, der skaber troværdighed og giver mening for andre. 

På workshoppen får du:

  • Forståelse for autentisk gennemslagskraft
  • Metoder til hvordan du skaber nærvær
  • Forståelse for kommunikationsprocesser
  • Forståelse for kropssprogets betydning

Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, små refleksionsøvelser og øvelser i mindre grupper. Vær forberedt på at dele dine erfaringer med de andre deltagere.

Autenticitet og værdier

Workshoppen
Workshoppen tager udgangspunkt i bogen ” Autentisk nærværende ledelse”. 
På workshoppen arbejder vi med værdiernes betydning. Vi bruger værdikortene til at finde frem til dine helt personlige værdier. Herefter vil du gennem oplæg og øvelser få en god forståelse for, hvordan du bliver stærk i din ledelsesstil og kommer til at opleves mere autentisk i forskellige ledelsesudfordringer. 

Hvorfor er dine værdier vigtige som leder?
Hvordan finder du frem til dine personlige værdier?
Hvordan bruges værdierne i dit arbejde som leder?
Hvordan opleves hverdagen, hvis vi ikke er tro mod vores værdier?
Hvordan formidler du dine værdier til dine omgivelser?På workshoppen får du:
– Forståelse for værdiernes vigtige betydning
– Hjælp til at finde frem til dine personlige værdier
– Forståelse for hvordan dine værdier kan bruges som guideline i hverdagen
– Forståelse for hvordan du i praksis bruger dine værdier
– Hjælp til hvordan du kan bruge værdierne som autentisk gennemslagskraft
– Forståelse for advarselstegnene på at du overskrider dine værdier

Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, små refleksionsøvelser og øvelser i mindre grupper. Vær forberedt på at dele dine erfaringer med de andre deltagere og få sparring og input fra hinanden.

Autentisk nærvær og psykologisk tryghed

Hvordan påvirker frygt og tillid arbejdsmiljøet?
Hvordan skaber autenticitet og nærvær trivsel?
Kan man forebygge stress ved autenticitet, nærvær og trivsel?

”80% af en virksomheds succes, er medarbejderne!” 

Frygt har stor indflydelse på vores trivsel og på om vi kan være os selv. For at beskytte os selv mod trusler udefra, benytter vi ofte forskellige selvbeskyttelsesmønstre.
Tillid kan opbygges, men også nedbrydes og har en vigtig indflydelse på vores trivsel og samarbejde. Både frygt og tillid kan påvirke vores autenticitet og nærvær.

Workshoppen
Workshoppen tager udgangspunkt i bogen ” Autentisk nærværende ledelse”. 
Workshoppen vil belyse frygten og du får indsigt i de forskellige selvbeskyttelsestyper.
Vi kommer ind både tillid og mistillid og hvordan tillid kan opbygges og udvikles.
Autenticiteten og nærværets betydning for trivslen belyses gennem modeller og øvelser.

På workshoppen får du

  • Forståelse for frygtens og tillidens indflydelse på arbejdsmiljøet
  • Metoder til hvordan du skaber tillid
  • Forståelse for autenticiteten og nærværet

Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, små refleksionsøvelser og øvelser i mindre grupper. Vær forberedt på at dele dine erfaringer med de andre deltagere.