Bogen ”Autentisk nærværende ledelse”

Hånden på hjertet 

  • Savner du at have dig selv med i dit lederskab? 
  • Er du nærværende i din distanceledelse?
  • Oplever du modstand i implementeringen af forandringsprocesser?
  • Er det vanskeligt at opbygge tillid i din afdeling?
  • Føler du dig presset af mange modsatrettede forventninger til dig?
  • ……

Hverdagen for en leder er fuld af dilemmaer og udfordringer. Med denne bog får du konkrete bud på, hvordan du i praksis kan blive autentisk og nærværende og derved opnå større autentisk gennemslagskraft og et styrket personligt lederskab. Du får indsigt i, hvordan du kan gøre en personlig forskel i dit ledelsesrum – og for samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen. 

Ønsker du at udvikle dit personlige lederskab, så du bliver en mærkbar og anerkendt leder, handler det ikke kun om din egen autenticitet. Det er i kombinationen med dit nærvær og din empati at autenticiteten kan udfolde sig og skabe resultater.  Autenticitet og nærvær opbygger tillid, gør dig åben for medarbejdere, samarbejdsparter og kunder og skaber en forståelse for deres perspektiver og behov. Du kan derved skabe rum for at andre omkring dig kan blive autentiske og nærværende.

Autentisk nærværende ledelse henvender sig til alle, der arbejder med ledelse samt undervisere, TR, HR-ansatte, konsulenter og medarbejdere, der ønsker autenticitet og nærvær på arbejdspladsen.

Tankevækkende og dybsindig.

Autentisk Nærværende Ledelse er skrevet til travle mennesker uden at være overfladisk. Den er overskuelig, ligefrem i sproget og let at have med sig. Nøglebegreberne er grundigt defineret og den pædagogiske opbygning gør den også oplagt til undervisningsbrug.

Eva Holm Hertel bringer fornyelse til området autentisk ledelse ved at sætte fokus på nærværet. Nærvær er afgørende, uanset om vi leder en gruppe, sparrer med en enkelt medarbejder eller har et online-møde. Du finder øvelser og cases med inspiration til, hvordan man kan få empati ind i sin ledelsesstil, opnå større arbejdsglæde og opbakning fra medarbejderne, også til de trælse beslutninger.

Der er tips til lavthængende frugter, såvel som det lange seje træk. Læs bogen hvis du er interesseret i ledelse - og verden vil blive et bedre sted.

Line Tørsleff, tekstredaktør og litterær konsulent