Værdiøvelsen

START:

Udvælg de 5 værdier, der har allerstørst betydning for dig. 

Hvis du har svært ved at vælge, kan du også reflektere over hvilke værdier, du bliver mest irriteret over at andre overtræder.

Er du i tvivl om dine værdier, kan jeg coache dig frem til dine ægte værdier

Loyalitet

Positivitet

Humor

Nysgerrighed

Begejstring

Sikkerhed

Høflighed

Venlighed

Medfølelse

Retfærdighed

Grundighed

Flid

Selvstændighed

Selvværd

Prioritering

Professionalisme

Udvikling

Ansvar

Åbenhed

Ægthed

Sjov

Ærlighed

Præstation

Fællesskab

Gavmildhed

Forandring

Vækst

Entusiasme

Viden

Anerkendelse

Troværdighed

Samarbejde

Autenticitet

Tryghed

Indre ro

Samhørighed

Nærvær

Formål

Taknemmelighed

Kreativitet

Respekt

Selverkendelse

Selvkontrol

Realisme

Service

Integritet

Ydmyghed

Orden

Ansvarlighed

Hjælpsomhed

Passion

Autoritet

Risikovillighed

Præcision

Udfordring

Tolerance

Frihed under ansvar

Seriøsitet

Fleksibilitet

Tillid

Selvaccept

Accept

Omsorg

Opmærksomhed

Pleje

Stabilitet

Transparens

Mådeholdenhed

Tilgivelse

Rationalitet

Disse 5 værdier er essentielle for at skabe en ledelsesstil, der er autentisk og nærværende.

Har du svært ved at prioritere dine værdier og udvælge 5, som de allervigtigste? 
Jeg står klar til at coache dig eller hjælpe jeres virksomhed med at finde helt ind til kernen af jeres værdisæt.