Kulturudvikling

Kulturudvikling

Når du arbejder som autentisk nærværende leder, kan du få et ønske om at få udbredt tilgangen til dit team, til en afdeling eller til hele organisationen.

Du kan få hjælp til at opbygge et samarbejde og en kultur, der bunder i autentisk nærvær. Her vil medarbejderne kunne performance gennem diversitet – deres forskellige fagligheder og personlige tilgange i forhold til samarbejdet. Der skabes psykologisk tryghed til, at alle kan udfolde deres faglighed og tør komme med input, feedback, sige deres mening, lære af egne og andres fejl, hvilket skaber læring og vidensdeling.
Denne udvikling af kulturen kan også forebygge mistrivsel og stress.

Metode

Der tages udgangspunkt i jeres organisation og jeres kultur samt eventuelle udfordringer.
Vi arbejder med virksomhedens værdier og kulturforståelse. Er der tale om et team eller en afdeling, arbejder vi yderligere med de ansattes egne værdier.
Som leder og medarbejdere har det stor betydning at få kendskab til hvad der er mest værdifuldt for den enkelte. Konflikter kan derved imødegås og der oparbejdes en fælles arbejdskultur, så et optimalt samarbejde opnås.

Resultater

En stærk "Vi-kultur"

Der opstår en større og stolt følelse af "vi" fremfor "jeg".

Bedre trivsel og arbejdsmiljø

Ved at skabe rum for autenticitet og nærvær, skabes en generel følelse af øget trivsel og tilfredshed.

Udnyttelse af kompetencer

Medarbejdernes talenter og kompetencer udnyttes og udvikles i forløbet.

Arbejdsglæde og vidensdeling

Forøget arbejdsglæde og øget fokus på vidensdeling mellem medarbejderne

Synergieffekter

Der opnås bedre resultater som en fælles indsats end hvis alle arbejdede selvstændigt.

Innovation kommer i højsædet

Når der skabes rum for diversitet og psykologisk tryghed, åbnes op for kreativitet og nytænkning .

”Det har givet et bedre arbejdsklima”

Udtalelser

”Forståelse for kollegaers forskelligheder. Vi har alle noget at byde ind med”

”Får sagt det, der tynger”

Skal vi arbejde sammen?

Ønsker du min hjælp til at udvikle jeres kultur i teamet, afdelingen eller i virksomheden? Ønsker du at se mærkbare resultater på både dine medarbejders trivsel, men også på innovationen, kreativiteten og effektiviteten?

Ønsker du at høre mere?