Teamudvikling

Teamudvikling

Som personaleansvarlig leder kender du måske teams, hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt. Der er manglende forståelse for hinandens kompetencer og der opstår ofte konflikter, der skaber fjendtlighed og polarisering. Du har måske et helt nyt team, som gerne skulle yde optimalt og få udbytte af alles individuelle kompetencer og potentialer.

Du kan få hjælp til at opbygge et samarbejde og en kultur, der bunder i autentisk nærvær. Her vil medarbejderne kunne performance gennem diversitet – deres forskellige fagligheder og personlige tilgange i forhold til samarbejdet. Der bliver plads til, at alle kan udfolde deres faglighed og kollegerne bliver nysgerrige på hinandens tilgange til arbejdsopgaverne, hvilket skaber læring og videndeling.

Metode

Forskelligheder sættes i spil i form af adfærdsmønstre, fokus på arbejdsopgaver og nysgerrigt indblik i kulturelle baggrunde. Konflikter imødegås og der oparbejdes en fælles arbejdskultur, så et optimalt teamsamarbejde opnås og teamånden indarbejdes.

Resultater

En stærk "Vi-kultur"

Efter samarbejdet vil dit team opleve en størrelse følelse af "vi" fremfor "jeg".

Bedre trivsel og arbejdsmiljø

Indsatsen vil skabe en generel følelse af forøget trivsel og arbejdsglæde.

Udnyttelse af kompetencer

Dit teams talenter og kompetencer udnyttes og udvikles optimalt i forløbet.

Arbejdsglæde og vidensdeling

Stærkere arbejdsglæde og øget fokus på vidensdeling mellem teamets medlemmere.

Synergieffekter

Hvor team-medlemmerne opnår større resultater end hvis de arbejdede selvstændigt.

Innovation kommer i højsædet

Der skabes rum for kreativitet og nytænkning efter indsatsen.

”Det har givet et bedre arbejdsklima”

Udtalelser

”Forståelse for kollegaers forskelligheder. Vi har alle noget at byde ind med”

”Får sagt det, der tynger”

Skal vi arbejde sammen?

Ønsker du min hjælp til at udvikle et team, der ikke fungerer og performer normalt? Ønsker du at se markbare resultater på både dine medarbejders trivsel, men også på innovationen, kreativiteten og effektiviteten?

Ønsker du at høre mere?