Ledersparring/Coaching

Ledersparring

Som leder kan du opleve situationer, hvor du står i et krydspres og skal træffe svære beslutninger, tage svære samtaler eller står overfor forandringer og møder modstand blandt medarbejderne. Du kan være ny leder, der står alene med mange udfordringer.

Her kan en løsning være sparring af en professionel udefra, der kan vejlede og perspektivere dine udfordringer. Du kan få konstruktiv feedback, få hjælp til løsninger, til at indse dine blinde vinkler eller få værktøjer til brug i hverdagen.

Metoder

Der tages udgangspunkt i din situation, som uddybes og perspektiveres. 
Du vælger de emner, der udfordrer dig.

Resultater

 • Brugbare værktøjer til løsning af udfordringer
 • Forståelse for din situation
 • Løsninger og handleplaner
 • Klarhed over din situation
 • Personlig udvikling

Gennem sparring skabes nye vinkler og indsigter på dine udfordringer i hverdagen. Du får praktiske redskaber eller handleplaner med fra hver samtale.

Coaching

Der kan være mange situationer hvor du har behov for at få perspektivere sine udfordringer. Gennem coaching stilles spørgsmål som et redskab til at styrke din proces og dine indsigter. Du guides til at se din situation fra flere sider og støttes gennem spørgsmål til relevant handling eller måske accept af en situation.

Metoder

Der tages udgangspunkt i nuet og den aktuelle situation og ud fra dette vælges den passende coaching-tilgang. 

Resultater

 • Klarhed over mål
 • Overblik over udfordringerne
 • Inddragelse af dit indre kompas medvirker til at beslutningen virker rigtig. Du kan se dig selv i øjnene
 • Du fremstår mere autentisk og får mere gennemslagskraft i dine udmeldinger
 • Ofte får du en handleplan at agere ud fra
 • Personlig udvikling