Koncepter

Bliv en leder, der har gennemslagskraft, gør en personlig forskel, er tro mod sig selv og har empatien for andre.

Find frem til din passion i arbejdet og hvordan denne kan udfoldes i hverdagen. Har du måske skjulte potentialer, der ikke kommer i spil?

Kundetilfredshed kræver en forståelse og en løsning af kundens behov, men også en god nærværende service.

Når I kan være jer selv i samarbejdet samt være nærværende og anerkendende overfor hinanden, optimeres jeres kompetencer.

Kan I på arbejdspladsen være jer selv og bliver anerkendt for den I er, øges trivslen og arbejdsglæden.

Forbedring af arbejdsmiljøet gennem autentisk nærvær og trivsel

”80% af en virksomheds succes, er medarbejderne!” Jan Dal Lehrmann, Erhvervsleder og investor i Løvens hule.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderne har optimale vilkår for at kunne levere en optimal arbejdsindsats og udvikle deres potentialer. De ansatte kan blive en dyr investering, hvis medarbejderne mistrives, går med bekymringer, ofte er på vagt og parate til at forsvare sig selv, grundet et dårligt arbejdsmiljø.
Autenticitet og nærvær kan skabe trivsel og tilmed forebygge stress.

Frygt har stor indflydelse på vores trivsel og på om vi kan være os selv. For at beskytte os selv mod trusler udefra, benytter vi ofte forskellige selvbeskyttelsesmønstre.
Tillid kan opbygges, men også nedbrydes og har en vigtig indflydelse på vores trivsel og samarbejde. Både frygt og tillid kan påvirke vores autenticitet og nærvær.

Metoder

Resultater

“Eva’s energi stråler tydeligt ud af hende. Hun er lyttende og spotter hurtigt sagens kerne. Desuden er hun veltalende og tydelig i sin kommunikation og så har hun en vindende personlighed, som skaber tryghed. Jeg kan varmt anbefale alle at lade Evas blomster slynge sig omkring jeres udfordringer, for hun skal nok få det til at blomstre for jer.”
Laila Hyldedahl Kjærgaard

“Det var godt med en ekstern mødeleder, der ikke “har noget på spil” over for vores egen virksomhed”

High Performance teams gennem autenticitet og nærvær

Som personaleansvarlig leder kender du måske teams, hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt. Der er manglende forståelse for hinandens kompetencer og der kan opstå konflikter, som kan skabe fjendtlighed og polarisering, hvis de ikke håndteres i tide. 

Måske har du et helt nyt team, som gerne skulle yde optimalt og få udbytte af alles individuelle kompetencer og potentialer.

Du står som leder med ansvaret, men er i tvivl om hvilke metoder du skal benytte, for at opnå et High Performance-team. 

Ved at arbejde med det autentiske nærvær, anerkendes alle for deres unikke kompetencer og særpræg. Herved oparbejdes en fælles arbejdskultur, så et optimalt teamsamarbejde opnås og teamånden indarbejdes og konflikter imødegås. Det handler om at opbygge tillid og skabe et læringsmiljø, hvor fejl anerkendes som læringskilder.​

Metoder

Udtalelser fra kunder:

”Det har givet et bedre arbejdsklima”

”Forståelse for kollegaers forskelligheder. Vi har alle noget at byde ind med”

”Eva har fået os til at få sagt det, der tynger, så vi kunne arbejde med udfordringerne”

Resultater

Passionen og potentialet

Har du ledere eller medarbejdere, hvor passionen til arbejdet er forsvundet? 

Savner de engagement i arbejdsopgaverne og kommer deres kompetencer ikke optimalt i spil?Er de fraværende, har ikke hjertet med i arbejdet, men kører på automatpiloten og yder ikke optimalt?

 Ved hjælp af passionscoaching findes den enkeltes potentialer og passioner frem. Det handler om at finde det unikke i den enkelte medarbejder.

Metoder

Der arbejdes med klarlægning af drømmejobbet, og passionen for arbejdet udfoldes og udvikles. Dette munder ud en prioritering og forpligtelse til handling.

Resultat

”Eva Holm Hertel er en dygtig og engageret coach, som jeg har haft den store fornøjelse af. Hun hjalp til med at få lagt en god og struktureret handlingsplan. Eva mestrer sine redskaber, skaber overblik og er god til at få øje på ressourcer i den person hun coacher.
Jeg giver Eva mine allervarmeste anbefalinger!”
Josef Wolfugang Nielsen
”Eva Holm Hertel er en dygtig og engageret coach, som jeg har haft den store fornøjelse af. Hun hjalp til med at få lagt en god og struktureret handlingsplan. Eva mestrer sine redskaber, skaber overblik og er god til at få øje på ressourcer i den person hun coacher.
Jeg giver Eva mine allervarmeste anbefalinger!”
Elsebeth Marie Hansen

Autentisk nærværende ledelse

Alexander den Store, Gandhi og Obama var store anførere og meget forskellige ledere, men har et centralt fællestræk – De opnåede store resultater gennem deres indre værdier, som gennemsyrede deres måde at lede på. 

Autentisk nærværende ledelse handler om at have dig selv med i dit lederskab og gennem dine værdier og din etiske tilgang, skabe lederrollen indefra. Ved at opbygge dit indre kompas, giver det dig retning i en uforudsigelig hverdag med udfordringer i form af bl.a. krydspres, dilemmaer og svære beslutninger. Din kommunikation og dine handlinger kommer derved i overensstemmelse med dine indre værdier.

De fleste ledere kender det konstante pres, der ligger på ens skuldre, mens man rask går fra det ene beslutningskrævende møde til det næste. Møder som burde have været bedre forberedt, men tiden er knap. Der er ikke overskud til at lytte til medarbejderne og ofte køres der på automatpiloten, for at spare på energi og tid.

Som leder er der ofte fokus på fremtiden med visioner og mål for øje. Blikket på fremtiden kan baseres på tillid eller frygt. Tilsvarende lærer vi af egne og organisationens succeser og fejltagelser fra fortiden og dette påvirker vores beslutninger i nuet. Vores erfaringer kan enten være fastlåste og begrænsede af de tidligere hændelser, igen baseret på frygt eller skabe åbenhed for nye input samt læring baseret på tillid. Frem for at blive presset af tiden, de mange forventninger samt krydspres, er det muligt at agere autentisk og nærværende og derved få større gennemslagskraft og følgeskab.

Hvad er autentisk nærvær?

 Autentisk nærvær er at være ægte tro mod ens egen person med egne værdier og etik samt være fuldt troværdig, overbevisende, pålidelig og tillidsvækkende. Dette indebærer også at være tro overfor egne interesser og styrker, så passionen mærkes af andre. Dette kombineres med tilstedeværelse i nuet med hele sin opmærksomhed og derved være åben og anerkendende overfor andre og deres autenticitet”

Resultat

Metoder

Metoden kan bruges i forhold til den enkelte leder og kan indarbejdes i et lederteam eller i hele organisationen.

Kundeudtalelser:

“Gode eksempler fra hverdagspraksis, som giver god mening”

God til at gøre det forståeligt. Meget motiverende og sjove øvelser”

“Masser af selvindsigt og sikke et boost”

Kundetilfredshed gennem autentisk nærvær

Jeres virksomhed er afhængig af jeres kunders tilfredshed med service og varer. Loyale kunder har tendens til at anbefale virksomheden videre, så “word of mouth” marketing er vigtigt. Jeres virksomheden er lige så afhængig af jeres medarbejdere, at de leverer en god service og gode varer, der lever op til kundernes forventninger.
Alle mennesker vil gerne anerkendes og føle sig værdifulde. Når vi kommer som kunde, har vi et behov, som vi ønsker at få opfyldt. Vi ønsker at blive imødekommet og forstået, så vi kan få den vare/ serviceydelse, som vi ønsker at betale for. Noget for noget. Hvis vi ikke bliver lyttet til eller bliver misforstået, når vi har et vigtigt behov, føler vi os afviste, frustrerede og vrede. ”Her kommer jeg og vil betale for en ydelse og så lever servicen ikke op til mine forventninger”. 

Hvis vi til gengæld får en god oplevelse, hvor vi føler os som noget helt særligt, gør det indtryk.

Autentisk nærvær i kundeservicen

Mærker du som kunde at medarbejderen, som du møder, føler sig godt tilpas og kan være sig selv, begynder du at slappe mere af og føler dig bedre tilpas. Bliver du godt behandlet og føler dig veltilpas, stiger lysten til at købe mere. Du ønsker ofte mere af det, der gør dig godt.
Et internationalt konsulenthus udgav en analyse af sammenhængen mellem kundernes tilfredshed og sandsynligheden for genkøb baseret på ca. 10.000 svar. Ved at løfte kundeoplevelsen fra ’tilfreds’ til ’meget tilfreds’ øger man genkøbssandsynligheden fra 44 % til 81 %. Det viser næsten en fordobling af mersalget. 

Resultat

Metoder

Kundeudtalelser:

Noget af en øjenåbner! God blanding af opgaver og undervisning”

“Det har været lærerigt. dagene er gået hurtig og Eva er kommet med nogle pointer, som jeg aldrig vil glemme”