Foredrag:

Autentisk nærværende ledelse og trivsel

80% af en virksomheds succes skyldes medarbejderne! Autentisk nærværende ledelse skaber tillid og tryghed på arbejdspladsen.

Når vi mødes af en autentisk leder, der viser, at vedkommende er sig selv som menneske og skaber tillid ved at vise, at der er overensstemmelse mellem det, lederen siger og det, lederen gør i praksis, tør vi åbne op og være os selv. Derved skabes der mulighed for at man som medarbejder tør byde ind med ideer, tør give konstruktiv feedback, erkende sine fejl og bidrage med flere skjulte kompetencer eller talenter.

Er ens leder nærværende og empatisk, oplever man at føle sig set, hørt, forstået og anerkendt. Der bliver lagt mærke til ens indsats i hverdagen, og man oplever, at lederen har en oprigtig interesse for én og ens udviklingsmuligheder eller udfordringer. Når man kan udfolde sine kompetencer og blive respekteret for sin egen unikke tilgang til arbejdet, opstår der øget trivsel og arbejdsglæde. Det øger motivationen og selvværdet. Når vi kan arbejde med opgaver, som vi brænder for indenfor vores kompetenceområde, oplever vi oftere at være i flow, hvor vi er til stede i nuet og glemmer tid og sted.

Er ens leder nærværende og har empatisk føling med os, er der større chance for at der stilles realistiske forventninger til vores arbejde. Når vi bliver bevidste om de klart udmeldte forventningerne til os, kan vi udtrykke om vi kan leve op til dem. Når vores ressourcer svarer til de krav, der stilles til os, mindskes chancen for stress. Ifølge Psykiatrifonden opstår stress, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte medarbejder har eller oplever, at han/hun har. Ressourcer defineres som tid, økonomi, fysisk eller psykisk overskud og måden, man ser tingene på.

Når man som leder er autentisk og nærværende, får man:

  • En god forståelse for, hvad der motiverer den enkelte medarbejder
  • Et godt udgangspunkt for at afstemme arbejdsopgaverne med medarbejderne kompetencer, erfaring
  • og behov for tilpas udfordring, hvilket øger motivationen. Forventes der for lidt eller for meget, kan
  • det medføre stress eller kedsomhed og derved mistrivsel
  • Medarbejdere, der føler sig anerkendte og respekterede
  • En bedre forståelse for medarbejdernes potentialer
  • Medarbejdere, der trives og oplever arbejdsglæde.

Keywords til workshop:
– Hvordan skaber autenticitet og nærvær trivsel?
– Hvordan påvirker frygt og tillid arbejdsmiljøet?
– Kan man forebygge stress ved autenticitet, nærvær og trivsel?

Du kan læse mere om min bog “Autentisk nærværende ledelse” her.

Du kan læse artiklen “Autentisk og nærværende ledelse – et bud på fremtidens ledelse” her.

Book foredrag