Foredrag:

Distanceledelse udfordrer den nærværende ledelse

Distanceledelse er blevet en naturlig del af lederskabet, men udfordrer nærværet, de sociale relationer og kulturen på arbejdspladsen.

Hvad er distanceledelse?
Ledelse i en enhed, hvor hverken leder eller medarbejderne sidder fysisk sammen

  • Hybride arbejdspladser: Mange har oplevet fordelene ved hjemmearbejde, muligheden er implementeret flere steder
  • Selvstyrende teams: Flere har indført selvstyrende teams, der får uddelegeret ansvar og skaber mulighed for agilitet
  • Kulturelle forskelle: Knap hver tredje danske leder skal lede medarbejdere, der befinder sig i en anden landsdel eller i et helt andet land. Flere arbejdspladser har ansatte i udlandet, hvilket kan skabe kulturelle udfordringer blandt andet i kommunikationen og forventninger til ledelsesstil m.m.

Alt dette stiller store krav til ledelse
Undersøgelser viser, at social isolation, et stort behov for gensidig tillid og virtuelle kommunikationsbegrænsninger er de største udfordringer med distanceledelse. Derfor er der behov for at kunne skabe nærvær på distancen, opbygge tillid, forbedre kommunikationen og at have fokus på at skabe og bevare en sammenhængskraft i virksomheden.

For at få det bedste potentiale frem hos den enkelte medarbejder, handler det også om at have en føling med deres nærmeste udviklingszone. Det kræver et opmærksomt nærvær fra lederens side, for at forstå og motivere medarbejderen til at udvikle blandt andet skjulte talenter. Yderligere er der behov for at kunne tyde ofte svage signaler på medarbejdernes trivsel, som vanskeliggøres på distancen.

Mange unge har behov for en ny ledelsesdisciplin, der kræver mere sparring, feedback og nærværende ledelse. De er blevet formet af en opvækst, hvor de i familien er blevet inddraget i familiens beslutningsprocesser og har i skolen været vant til dialogbaseret undervisning, hvor de har haft indflydelse på form og indhold. De er opvokset med digitale medier, hvor de er vant til digitale relationer, men når det kommer til arbejdspladsen, viser deres store behov sig for den individuelle sparring med deres nærmeste leder. Desuden har de har behov for en god rollemodel, som de kan følge og ofte sidemandsoplæring, hvilket er en udfordring på distancen.

 

Når man som leder bliver bevidst om sit nærvær opnår man:
– Tillid hos medarbejderne, som er væsentlig, når der ledes på afstand
– Føling med medarbejdernes nærmeste udviklingszone
– Mulighed for at motivere, når der er behov for dette
– Mulighed for at skabe de rette mål og rammer for opgaverne
– Et rum for sparring og feedback
– Et synligt og mærkbart rum for udfoldelse af ens ledelsesstil
– Mulighed for at være rollemodel på distancen.

Keywords til workshop:
– Hvordan vedligeholder og udvikler man tilliden, når man er mindre sammen fysisk?
– Hvordan bevarer man følingen og nærværet med medarbejderne?
– Hvordan skaber man motivation på afstand?
– Hvordan bevarer man sammenhængskraften?
– Hvordan får man det bedste potentiale frem hos medarbejderne?
– Hvordan sikrer man en nærværende sparring og feedback på distancen?

Du kan læse mere om min bog “Autentisk nærværende ledelse” her.

Du kan læse artiklen “Autentisk og nærværende ledelse – et bud på fremtidens ledelse” her.

Book foredrag