Foredrag:

Autentisk nærværende ledelse

Gennem autenticitet og nærvær kan du som personaleleder udvikle dit personlige lederskab, så du bliver en empatisk leder, der har føling med medarbejderne og deres potentialer samt kan skabe gode resultater.

Ønsker du at opleves som en tillidsvækkende, forstående og opmærksom leder og samtidig opnå gennemslagskraft og et naturligt følgeskab?

Mennesker vil gerne ledes af mennesker, som de har tillid til og kan ”mærke”. De fleste ledere er dygtige ledere, der har skabt resultater, men det er når de bliver mærkbare, at man får lyst til at være mere sammen med dem og følge dem. Hvem er det vi har lyst til at skabe resultater sammen med? Hvem vil vi gerne gå en ekstra mil for i vores hverdag? Det er dem, vi kan mærke. Dem vi tror på og har tillid til.

Samtidig vil vi gerne anerkendes for det menneske, vi er og for vores indsats, som medarbejder. Når vi mødes af en autentisk leder, der viser, at vedkommende er sig selv som menneske og skaber tillid ved at vise, at der er overensstemmelse mellem det lederen siger, og det lederen gør i praksis, tør vi åbne op og være os selv. Derved skabes der mulighed for at man som medarbejder tør byde ind med ideer, tør give konstruktiv feedback, erkende sine fejl og bidrage med flere skjulte kompetencer eller talenter.

Er ens leder nærværende og empatisk, oplever man at føle sig set, hørt, forstået og anerkendt. Der bliver lagt mærke til ens indsats i hverdagen og man oplever, at lederen har en oprigtig interesse for én og ens udviklingsmuligheder eller udfordringer.

Når du udvikler dig som en autentisk nærværende leder, vil du opnå:

  • Større tillid til dig
  • En god indsigt i medarbejdernes udviklingspotentialer og udfordringer
  • En god indsigt i medarbejdernes trivsel
  • En god arbejdsrelation med medarbejderne
  • God gennemslagskraft
  • Et styrket personligt ledelsesrum
  • Værktøjer til at navigere igennem dit lederskab, så du kan stå helhjertet ved din lederstil.

Keywords til workshop:
– Hvordan bliver man en autentisk og nærværende leder?
– Hvordan opbygger man tillid?
– Hvordan skaber man trivsel
– Hvordan får man større gennemslagskraft?

Du kan læse mere om min bog “Autentisk nærværende ledelse” her.

Du kan læse artiklen “Autentisk og nærværende ledelse – et bud på fremtidens ledelse” her.

Book foredrag