Foredrag:

Tiltrækning/fastholdelse gennem autentisk nærværende ledelse

Der er efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere. Alle ønsker at tiltrække de ressourcestærke, motiverede og fagligt kompetente medarbejdere, som ønsker at bidrage til virksomhedens vækst og forblive i virksomheden. Det handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads med fokus på trivsel, udvikling og en følelse hos den enkelte medarbejder om at bidrage til et større formål i et arbejdsfællesskab.

Hvorfor skifter medarbejderne job?

  • Nogle søger væk, da de mistrives
  • Nogle får ikke brugt deres kompetencer optimalt og føler, at de er gået i stå udviklingsmæssigt
  • Nogle ønsker nye udfordringer eller vil videre i deres karriere
  • Nogle oplever et utilfredsstillende samarbejde/relation med deres nærmeste leder eller kolleger
  • Nogle savner faglige og sociale fællesskaber.

Hvordan kan man som leder skabe en attraktiv arbejdsplads og imødegå nogle af disse årsager til jobskifte?

Som autentisk leder er man ægte, naturlig og tro mod egne værdier. Man lever op til det man siger. Hvis der er overensstemmelse mellem ens værdier, følelser og handlemåder, vil man opleves troværdig. Som nærværende leder er man til stede her og nu med hele sin opmærksomhed, mens man lukker alt andet ude. Andre kan mærke det ved, at vi er lyttende, opmærksomme og interesserede i vores omverden. Når autenticitet og nærvær kombineres, er man tro overfor ens ægte jeg og egne værdier samt opmærksom i nuet og empatisk overfor andre.

En autentisk og nærværende leder betragtes af medarbejderne som en troværdig, pålidelig og ærlig person, hvilket skaber tillid. De mærker nærværet og oplever den empatiske opmærksomhed, som skaber lyst til at åbne sig op og selv turde stå frem som den man er som medarbejder.

Det bevirker, at du som leder får:

  • en god fornemmelse af medarbejdernes trivsel
  • en god fornemmelse for deres udviklingsønsker – og muligheder
  • en god arbejdsrelation med medarbejderne
  • opbygget en stærk gensidig tillid i forhold til medarbejderne
  • gode muligheder for at skabe et attraktivt arbejdsmiljø.

Keywords til workshop:
– Hvordan skal man trivsel?
– Hvordan opbygger man tillid
– Hvordan skabes et attraktivt arbejdsmiljø?
– Hvordan bliver man autentisk og nærværende?

Du kan læse mere om min bog “Autentisk nærværende ledelse” her.

Du kan læse artiklen “Autentisk og nærværende ledelse – et bud på fremtidens ledelse” her.

Book foredrag