You are currently viewing HVORDAN GIVER DU KONSTRUKTIV FEEDBACK?

HVORDAN GIVER DU KONSTRUKTIV FEEDBACK?

Har du en medarbejder, kollega eller leder, som gentagne gange handler på en måde, som generer dig? Det kan være at vedkommende virker uinteresseret og ikke er nærværende. Det kan være du har gjort opmærksom på det, måske er du kommet med nogle hentydninger, men det har ikke hjulpet. Du har måske haft vedkommende til en samtale uden at det har haft effekt.

Så har du et valg – enten at acceptere det, forsøge at gøre noget konkret ved det, søge væk eller komme af med vedkommende.

Hvis du ikke kan acceptere det, så gør dig helt klart hvad i adfærden, du ikke tolerer. Find et egnet tidspunkt for jer begge, helst kort tid efter, hvor I i enrum kan tale uforstyrret. Vær helt konkret i din udmelding og fortæl hvad du oplever uden at anklage, hvad det betyder for dig, observér og lyt til responsen. Vær opmærksom på at du måske rammer ind i vedkommendes blinde vinkel.

Her kan det være en stor hjælp selv at være trænet i autenticitet og nærvær.

Skriv et svar